Záznam bez nadpisu - v říjnu déšť pleská po střeše ...Barevné čarování

přidáno: 3. 11. 2014 6:02, autor: danuse.gajduskova@zsbelotin.cz   [ Aktualizováno 3. 11. 2014 6:32 uživatelem David Hawiger ]
Kroužím, kroužím do kulata, až vykroužím kouli zlata...
                                              / Malované písničky/
Kolik je  sluníček / F. Hrubín/
 
               Žlutá pohádka...
 
Kompetence  činnostní a občanské:
 Do ruky uchopím tužku, jako když držím za stopku hrušku.
 
               Červená pohádka...
 
Určitě víte, co je to sad.Jsou to dlouhé řady stromů,o které
se lidé dobře starají.Na samém kraji roste jabloň,jejíž koruna byla nejpěknější...
                                           / Sbírka motýlů L.Freyová/
 
Kompetence komunikativní:
Ovládá řeč, hovoří ve vhodně  formulovaných větách.
 
Mám 5 roků a daří se mi:
 - používám celý příbor - lžíci, vidličku, nůž,
.- porovnávám prvky dle velikosti,množství do 5,
 -seřadím obrázky ,dle posloupnosti děje, 
 -vnímám prostor vpravo, vlevo, na vlastním těle,
 -orientuji se ve dnech v týdnu,
 -určím počáteční hlásku slova,
 -umím zpaměti text, píseń, pohádku,
 -procvičuji jemnou motoriku- stříhání, trhání, grafomot.
  cviky,
               PROČ?
Chci být jedinečnou a samostatnou osobností.
Comments